برگزاری دستکم چهار تجمع اعتراضی همزمان با اعتصاب کارگران در شهرستان اردستان

 eterazat-5

خبرگزاری هرانا – روز شنبه شانزدهم اردیبهشت، جمعی از کارگران پروژه‌ ای شاغل در بخش‌ های مختلف ایستگاه تقویت فشار گاز واقع در شهرستان اردستان دست به اعتصاب زدند. از سوی دیگر جمعی از اعضای شورای صنفی و فعالین دانشجویی در محوطه ساختمان مرکزی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، شماری از شهروندان معترض اهل روستای گلماگرد شهرستان خمین در مقابل ساختمان فرمانداری این شهرستان و جمعی از باغداران در شهر زیار واقع در شهرستان اصفهان در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند. روز گذشته نیز شماری از خانواده های جانباختگان اعتراضات سراسری بر مزار صدیقه تورانی، مادر فرهاد مجدم، از جانباختگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ در شهرستان شهریار تجمع کردند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز شنبه شانزدهم اردیبهشت، شماری از شهروندان معترض اهل روستای گلماگرد شهرستان خمین در مقابل ساختمان فرمانداری این شهرستان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این تجمع در اعتراض به عدم تخصیص حقابه کشاورزی به آنها، صورت گرفت.

اعتصاب جمعی از کارگران در بخش‌های مختلف ایستگاه تقویت فشار گاز در شهرستان اردستان

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز شنبه شانزدهم اردیبهشت، جمعی از کارگران پروژه‌ای شاغل در بخش‌ های مختلف ایستگاه تقویت فشار گاز واقع در شهرستان اردستان در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان از انجام فعالیت های روزانه خود امتناع کرده و دست به اعتصاب زدند.

کارگران معترض “عدم افزایش دستمزد مطابق با لیست پیشنهادی خود بر اساس افزایش ۷۹ درصدی” را از دلایل اعتصابات عنوان می کنند.

گفتنی است، اعتصابات کارگران در صنایع مختلف از جمله صنعت نفت، گاز و پتروشیمی از روز جمعه اول اردیبهشت ماه آغاز و کماکان ادامه دارد. تجمع اعتراضی باغداران در شهر زیار واقع در شهرستان اصفهان

به گزارش شورا بازنشستگان ایران، روز شنبه شانزدهم اردیبهشت، شماری از باغداران در شهر زیار واقع در شهرستان اصفهان دست به تجمع اعتراضی زدند.

این تجمع در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات این باغداران صورت گرفت. تجمع جمعی از اعضای شورای صنفی و فعالین دانشجویی

به گزارش شوراهای صنفی دانشجویان کشور، روز شنبه شانزدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، جمعی از اعضای شورای صنفی و فعالین دانشجویی در محوطه ساختمان مرکزی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با سر دادن شعارهایی اعتراضی دست به تجمع زدند.

یکی از خواسته های مدنظر دانشجویان در حیطه آموزشی، اجرایی شدن رای دیوان عدالت اداری میباشد. تجمع خانواده های جانباختگان اعتراضات سراسری در شهرستان شهریار

به گزارش هرانا، روز جمعه پانزدهم اردیبهشت، شماری از خانواده های جانباختگان اعتراضات سراسری بر مزار صدیقه تورانی، مادر فرهاد مجدم، از جانباختگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ در شهرستان شهریار تجمع کرده و شعارهایی اعتراضی سر دادند.

فرهاد مجدم در تاریخ بیست و هشتم آبان ۹۸ ساعت ۲۲:۳۰ دقیقه در نزدیکی منزل از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت و جان باخت.