ادامه خروج سرمایه های ارزی از ایران

farare sarmayeh

ساعت 24- شوربختانه ایرانیان دربدترین وضعیت اقتصاد کلان به سر می برند و بیشتر شاخص های اقتصادی ناامید کننده و ناراحت کننده است و به نظر نمی رسد نهادهای حکومتی و به ویژه دولت بتواند ایرانیان را از گرداب مرگباری که درآن گرفتارشده اند نجات دهد زیرا اصولا توان واختیارات لازم را ندارد ونیز بر فرض داشتن اختیارات ، دانش و تجربه کار را ندارد. یکی از بدترین شاخص های اقتصادی دراین سالها از نفس افتادن متغیر اقتصادی است.

آمارهای در دسترس ونیز اطلاعات منتشرشده نشان می دهد درسالهای تازه سپری شده نه تنها سرمایهگذاران خارجی به ایران نیامده اند بلکه هرسال منابع سرمایه ای ایران به صورت ارزهای معتبر از ایران خارج می شود.به گزارش جهان صتعت یکی از مهم ‌ترین اجزای تراز پرداخت ‌ها حساب سرمایه است. تحولات حساب سرمایه در یک دهه اخیر نیز همواره مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته است، چه آنکه در تمام سال‌های دهه ۹۰ خالص حساب سرمایه کشور منفی بوده است. در گزارشات بانک مرکزی، معمولا دو حساب سرمایه و مالی تواما ارائه می ‌شوند که حساب سرمایه تراز پرداخت‌ ها عمدتا شامل انتقالات سرمایه‌ ای یعنی بخشش بدهی ‌ها یا انتقالات مهاجران و حساب مالی شامل مبادلات انجام‌ شده در سرفصل ‌های سرمایه‌ گذاری مستقیم خارجی، سرمایه‌ گذاری در سبد مالی، سایر سرمایه ‌گذاری ‌ها و تغییرات دارایی ‌های ذخیره است. طبق آمارهای بانک مرکزی، خالص حساب سرمایه در پایان آذر 1401 مجددا تضعیف شده و از حدود منفی 10 میلیارد دلار در پایان آذر 1400 به حدود منفی 16 میلیارد دلار رسیده است. این رقم از کل رقم خالص حساب سرمایه در سال 1400 که برابر با منفی 12.2 میلیارد دلار است هم کمتر است. با توجه به عدم مشخص بودن اجزای حساب سرمایه کشور، بخشی از تضعیف این حساب را می‌توان به خروج سرمایه از کشور و عدم جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نسبت داد. نکته مهم این است که حساب سرمایه نقش کاهنده و مشارکت منفی در موازنه کل تراز پرداخت‌های کشور در نه ماهه سال 1401 داشته است. همان‌طور که آمارها نشان می‌دهند خالص حساب سرمایه در هیچ یک از سالهای قبل، به جز سال 96 تا این اندازه تنزل نداشته است. خالص حساب سرمایه سال 96 برابر با 19.4- میلیارد دلار بوده است. آنچه در این بین اهمیت دارد این است که از سال 96 به بعد و در تمام سالها خالص حساب سرمایه منفی بوده که به معنای خروج سرمایه از کشور است. این مساله از نگاه کارشناسان و صاحب ‌نظران می ‌تواند هشداری جدی برای عقب ماندن اقتصاد ایران از توسعه‌ یافتگی باشد، مساله ‌ای که در این سال ‌ها نیز خود را در رکود شدید اقتصادی، کاهش تولید و افزایش تورم نشان داده است.

بررسی وضعیت حساب خدمات نیز نشان می دهد که طی ده سال اخیر به دلیل بالاتر بودن واردات از صادرات، حساب خدمات کشور، همواره منفی و با کسری مواجه بوده است. روند عمومی حساب خدمات طی دوره 1396 تا 1400، نشان از افزایش کسری خدمات دارد که علت اصلی آن افت توام واردات و صادرات خدمات با سرعت بیشتر کاهش برای صادرات در این حوزه بوده است. بخشی از افت صادرات خدمات را می توان به کاهش تعداد گردشگران ورودی به کشور نسبت داد. طبق آمار وزارت میراث فرهنگی، تعداد گردشگران ورودی به کشور در سال 1396 حدود 5.1 میلیون نفر بود که به تدریج طی سالهای بعد افزایش یافت و به 8.1 میلیون نفر در سال 1398 رسید. بعد از بروز بحران همه گیری کووید- 19در جهان، ایران نیز مشابه بسیاری از کشورهای جهان با افت گردشگر خارجی مواجه شد به نحوی که تعداد گردشگران ورودی در سال 1399 به حدود 560 هزار نفر و در سال 1400 نیز به حدود 1.7 میلیون نفر رسیدند. کسری حساب خدمات در نه ماهه سال 1401، مجدداً تضعیف شد و به حدود منفی 5.3 میلیارد دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، افت حدود 41 درصدی داشته است.