برگزاری جلسه های غیر علنی "دادگاه" های نیلوفر حامدی و الهه محمدی/ پرونده سازی ۱۵ جرمۀ دستگاه "قضا"

hamedi mohamadi زیتون: همسر نیلوفر حامدی از برگزاری نخستین جلسه دادگاه این خبرنگار بازداشتی روزنامه شرق به صورت غیرعلنی خبرداد.

به گفته محمدحسین آجورلو، نیلوفر در جلسه روز سه‌ شنبه، نهم خرداد، «تمام اتهامات وارده را رد کرد و تأکید داشت به عنوان یک خبرنگار به وظایف خود در چارچوب قانون عمل کرده و هیچ اقدامی علیه امنیت ایران انجام نداده است.»

همچنین در این جلسه که علیرغم تصریح قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری، به صورت غیر علنی برگزار شد، اعضای خانواده خانم حامدی اجازه حضور نداشتند و به وکلای پرونده هم فرصتی برای دفاع نرسید.

پرتو برهانپور، وکیل نیلوفر حامدی، از ارائۀ لایحه‌ ای دربارۀ ایرادات شکلی موجود در پرونده به دادگاه خبر داد و افزود: «این لایحه متضمن ۱۵ ایراد، از جمله عدم دسترسی خانم حامدی به وکیل در طی دوران بازداشت و درخواست رسیدگی به پرونده در دادگاه صالح و با حضور هیأت منصفه و به صورت علنی بود».

برهانپور همچنین با اشاره به «شان و جایگاه» خانم حامدی و «اتمام مرحله تحقیقات مقدماتی» ادامه، ادامه قرار بازداشت موکلش را بدون توجیه دانست.

یک روز پیش از برگزاری دادگاه خانم حامدی، اولین جلسه رسیدگی به پرونده الهه محمدی، یکی دیگر از خبرنگاران بازداشتی، برگزار شد.

به گفته شهاب میرلوحی، وکیل مدافع او، در تمام طول جلسه که به صورت غیرعلنی برگزار شد، به وکلا فرصت هیچ دفاع و یا بیان هیچ مطلبی داده نشد.

میرلوحی با اشاره به ایرادات شکلی مهم و جدی در پرونده افزود: «دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد و پرونده باید در دادگاه صالح (دادگاه کیفری ۱) و با حضور هیأت منصفه و به صورت علنی رسیدگی شود».

وی همچنین نقض برخی حقوق مسلم موکل خود، طرح ادعاهای نادرست در پرونده، نگهداری خانم محمدی به مدت طولانی در سلول انفرادی را از دیگر ایرادات این پرونده دانست.

نیلوفر حامدی و الهه محمدی از نخستین روزنامه‌ نگارانی بودند که موضوع مرگ مهسا امینی را پوشش دادند. مقامات ایران این دو روزنامه‌ نگار را متهم به جاسوسی کرده‌ اند.


در این رابطه