سازمان برنامه و بودجه: نرخ ارز در سال ۱۴۰۲ حداکثر ۵۲ هزار تومان پیش‌ بینی شده است

arz gheymat رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه می گوید: بر اساس مدل‌ سازی جدید سازمان برنامه و بودجه که بر اساس مفروضات فعلی اقتصاد ایران انجام شده است، نرخ ارز در سال ۱۴۰۲ حداکثر ۵۲ هزار تومان پیش‌ بینی شده است.

به گزارش «انتخاب»؛ محمد جعفری رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه در خصوص گزارش غیررسمی سازمان برنامه و بودجه که برای سال ۱۴۰۶ پیش‌ بینی‌ های نامتعارف برای نرخ ارز مطرح کرده بود، گفت: این گزارش براساس یک مدل‌ سازی در سال ۱۳۹۹ انجام شده بودT اما باید توجه داشت که این گزارش بر اساس سناریوی فروش ۲۰۰هزار بشکه‌ ای نفت تدوین شده بود و با تغییر این فروض نتیجه تغییر پیدا کرد.

وی در گفتگو با تسنیم با تأکید بر اینکه فرض این گزارش فروش تنها روزانه ۲۰۰ هزار بشکه نفت بود، گفت: این میزان فروش کمترین رقم فروش نفت طی سال‌ های اخیر است که در سال ۱۳۹۹ رخ داد، طبیعتاً با تغییر این فروش پیش‌ بینی‌ ها تغییر پیدا خواهد کرد. در زمان حاضر مجموع فروش نفت و میعانات نزدیک ۲ میلیون بشکه در روز است، بنابراین با توجه به این میزان صادرات نفت و میعانات گازی پیش‌ بینی‌ ها متفاوت خواهد شد.

رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سؤالی در مورد پیش‌ بینی‌ های جدید این سازمان گفت: بر اساس مدل‌ سازی جدیدی که بر اساس شرایط کنونی انجام شده است، نرخ ارز در سال ۱۴۰۲، حداکثر ۵۲ هزار تومان است. خروجی مدل تهیه‌ شده نشان می‌ دهد در سال ۱۴۰۶، قیمت ارز یک‌ سوم نرخ گزارش قبلی خواهد بود، البته یک ضریب خطای حدود ۵ درصدی را نیز باید در این خصوص در نظر گرفت.

وی  گفت: باید در نظر داشت که این محاسبات با ادامه شرایط کنونی تحریم ولیکن افزایش بهره‌ وری و اجرای الزامات رشد ۸ درصدی و مهار تورم انجام شده است.