اعدام یک زندانی در زندان زاهدان همزمان با رهایی یک زندانی از چوبه دار , زندان رجایی شهر کرج؛ انتقال ۵ زندانی به سلول های انفرادی جهت اجرای حکم اعدام

 edam-rahaii

خبرگزاری هرانا – سحرگاه یکشنبه هجدهم تیرماه، حکم یک زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود، در زندان زاهدان به اجرا درآمد. از سوی دیگر یک زندانی در کرج که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود با کسب رضایت اولیای دم، از چوبه دار رهایی یافت.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از حال وش، سحرگاه یکشنبه هجدهم تیرماه ۱۴۰۲، یک زندانی در زندان زاهدان اعدام شد.

هویت این زندانی ابراهیم عالیزهی، سی و هشت ساله، متاهل دارای سه فرزند و اهل زاهدان عنوان شده است.

در این گزارش آمده است: “این زندانی در سال ۱۳۹۷، از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر بازداشت و توسط دادگاه انقلاب زاهدان به اعدام محکوم شده بود.”
رهایی یک زندانی از اعدام در کرج

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، یک زندانی در کرج با کسب رضایت از اولیای دم، از مجازات اعدام رهایی یافت.

بر اساس این گزارش، در سال ۱۳۹۶، در پی مراجعه زنی به اداره پلیس کرج و اعلام ناپدید شــدن همســرش، تحقیقات پلیس آغاز و در نهایت با اعترافات این زن جوان معلوم شد که این زن با خیانت به همسر خود و با همکاری مردی دیگر که به تازگی با او آشنا شده بود همسر خود را به قتل رسانده است.

این زن در تشریح انجام این قتل گفت: “شوهرم مرد بداخلاقی بود و مرا اذیت می‌کرد مدتــی بود با مردی به نام مهران آشــنا شــده بودم. یک روز که با شــوهرم به جاده چالوس رفته بودیم در مسیر از او خواستم جایی توقــف کند بعد مهــران که مــا را تعقیب می‌کرد از فرصت اســتفاده کرد و وارد خودروی شــوهرم شد و پس از درگیری او را خفه کرد سپس جسد را همانجا در خودرو رها و فرار کردیم.”

در پی اعتراف‌ این زن، کارآگاهان به ســراغ مهران ۴۸ ســاله رفته و او را بــه اتهام قتــل عمد بازداشــت کردند. هر دو زن و مرد پس از تکمیــل پرونده در دادســرا و پس از بازســازی صحنه جنایت به زندان منتقل شدند. این متهمان هر کدام بصورت جداگانه در شعبه یکم دادگاه کیفری استان البرز پای میز محاکمه رفته و بــه درخواســت اولیای دم و به دســتور رئیس دادگاه، زن به اتهــام همدستی در قتل شــوهرش به زنــدان و مهران نیــز به اتهام قتل عمد به قصاص محکوم شدند.

در نهایت این زندانی با پرداخت دیه به مبلغ هفتصد میلیون تومان و در پی کسب رضایت از اولیای دم از مجازات اعدام رهایی یافت.

 

 

خبرگزاری هرانا – پنج زندانی در زندان رجایی شهر کرج، جهت اجرای حکم اعدام به سلول های انفرادی این زندان منتقل شدند. با احتساب این تعداد، زندانیانی که جهت اجرای حکم اعدام به سلول های انفرادی این زندان منتقل شدند به یازده تن افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پنج زندانی در زندان رجایی شهر کرج به سلول های انفرادی منتقل شدند.
انتقال این زندانیان به سلول های انفرادی جهت اجرای احکام اعدام آنها صورت گرفته است.

شماری از این زندانیان پیشتر توسط مراجع قضایی از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شدند و جزئیات بیشتر در این رابطه اعم از هویت زندانیان مورد اشاره کماکان توسط هرانا در دست بررسی است.

پیشتر شش زندانی دیگر در زندان رجایی شهر کرج جهت اجرای حکم اعدام به سلول های انفرادی این زندان منتقل شدند. با احتساب این تعداد، زندانیانی که جهت اجرای حکم اعدام به سلول های انفرادی این زندان منتقل شدند به یازده تن افزایش یافت.