توافق رژیم ولایت فقیه با رژیم مصر برای از سر گیری مذاکرات و نشست هیأت های امنیتی

Iran-Mesr-1 شفقنا: منابع بلند پایه مصری در مورد نتایج نشست وزرای خارجه مصر و ایران اظهار کردند: «بر مجموعه اقداماتی که دایره همکاری بین دوطرف را گسترش می‌دهد توافق شده است».

به گزارش شفقنا، العربی الجدید نوشت: «یک دیپلمات مصری در واشنگتن اظهار کرد: «بر افزایش تعداد هیئت های دیپلماتیک در دو کشور به عنوان گام مقدماتی برای آزمایش روابط و قبل از شروع مذاکرات جدید در خصوص افزایش سطح نمایندگی دیپلماتیک تا عادی سازی روابط و تبادل سفیران توافق شده است».

این دیپلمات افزود: «بین قاهره و تهران توافقی برای از سرگیری نشست هیئت های امنیتی در دو کشوربا هدف قطعی سازی نکات مربوط به مجموعه ای از پرونده های امنیتی، تشکیل کمیته مشترک از کارشناسان برای بررسی فرصت های سرمایه گذاری دردو کشور و تشکیل کمیته های فرعی با هدف توسعه چشم انداز برای افزایش حجم مبادلات تجاری و صنعتی صورت گرفته است».

منبع مصری عنوان کرد: «از بین کمیته هایی که بر سر تشکیل آن توافق شده است، کمیته مربوط به تسهیل سازی اقدامات در خصوص تبادل گردشگری و تعیین چشم انداز برای پروازهای مستقیم است».