صدور احکام سنگین قضائی علیه فعالین فرهنگی استان فارس

Sarkoub-1انقلاب اسلامی در هجرت: نظام ولایت مطلقه فقیه که با حاکمیت استبدادی از  اداره کشور ناتوان و جامعه بریده و در انزوا است، نگران از جنبش عمومی که سرنوشت محتوم آن را رقم خواهد زد، با نقض مستمر حقوق بشر و حق شهروندی ایرانیان بقای خود را در سرکوب می داند. فشار بر جامعه فرهنگی و دانشگاه در این راستا است.

 بنا بر گزارش شورای هماهنگی تشکل‌ های صنفی فرهنگیان ایران، شعبه ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان فارس ده ها سال زندان برای فعالین و اعضای انجمن صنفی معلمان فارس صادر کرد.

در این بی‌ دادنامه، افشین رزمجویی،ایرج رهنما،اصغرامیرآزادگانی،محمدعلی زحمتکش، هرکدام به پنج سال حبس و منع فعالیت در فضای مجازی و منع خروج از کشور با ابطال گذرنامه به مدت دو سال و همچنین مژگان باقری به مدت دو سال حبس و منع فعالیت در فضای مجازی و منع خروج از کشور با ابطال گذرنامه به مدت دو سال، زهرا اسفندیاری و عبدالرزاق امیری دو سال حبس تحت نظارت سامانه های الکترونیکی پاپند در محدوده یک هزار متری از محل سکونت و منع خروج از کشور با ابطال گذرنامه و منع فعالیت در فضای مجازی به مدت دو سال،غلامرضاغلامی کندازی به سه اتهام:

الف- اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور از طریق شرکت در فراخوان های معاندان نظام جمهوری اسلامی ایران پنج سال حبس و منع فعالیت در فضای مجازی و منع خروج از کشوربا ابطال گذرنامه به مدت دو سال

ب- اتهام عضویت در گروهای معاند نظام پنج سال حبس و دو سال اقامت اجباری در شهرستان بیرجند و منع خروج از کشور با ابطال گذرنامه و منع فعالیت در فضای مجازی و به مدت دو سال

ج- به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام یک سال حبس.

شورای هماهنگی ضمن محکومیت صدور چنین احکامی اعلام می دارد ناتوانی حاکمیت در قبال تامین مطالبات به حق معترضان منجر به سرکوب گسترده و بازگشت به دهه ۶۰ شده است و از مردم و فعالین حوزه‌های مختلف می‌خواهد بار دیگر متحدانه علیه این ماشین سرکوب صف آرایی کنند.

جمهوری اسلامی نشان داده است هیچ پیوندی با جامعه ایرانی ندارد و هیچ برنامه‌ای واقعی برای تامین نیازهای مردم ندارد.