تصویب قطعنامۀ شورای امنیت مبنی بر "وقفۀ بشر دوستانه" جنایات جنگی اسرائیل در غزه پس از ۴ بار پیشین رأی گیری ناموفق

Shorai- Amniat-1دویچه وله فارسی: پس از ۴ بار شکست، شورای امنیت سازمان ملل روز چهارشنبه ۱۵ نوامبر به قطعنامه‌ ای که دعوت به "وقفه انسانی فوری و گسترده و ایجاد کریدور در نوار غزه" کرده است رأی مثبت داد. در آخرین نسخه این قطعنامه واژه "تقاضا" برای وقفه بشردوستانه به "دعوت" تبدیل شد تا کشورهای بیشتری با آن موافقت کنند.

در این قطعنامه همچنین "درخواست" برای "آزادی فوری و بدون قید و شرط همه گروگان‌های حماس و سایر گروه‌ها"  به یک "فراخوان" کاهش داده شد.

قطعنامه پیشنهادی کشور مالت برای آتش‌ بس بشر دوستانه در غزه با ۱۲ رأی موافق و ٣ رأی ممتنع در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسید. آمریکا، روسیه و بریتانیا تنها کشورهایی بودند که به این قطعنامه رأی ممتنع دادند.

این اولین قطعنامه درباره جنگ غزه در سازمان ملل است که با وتوی امریکا و دیگر کشورهای دارای حق وتو روبرو نشد. آمریکا از وتوی این قطعنامه خودداری کرد.