دلیل پذیرش "توافق هسته ای" (برجام) توسط علی خامنه‌ ای به روایت علی اکبر هاشمی رفسنجانی

 

                                                                             Rafsanjani-Khamenei-1