اشپیگل: «جنبش مردم در خاورمیانه دولتهای مستبد منطقه را بشدت تحت فشار قرار داده است»

spiegelترجمه : علی شفیعی

 

مجله آلمانی اشپیگل در بخش خارجی خود خبری کوتاه، ولی بسیار با اهمیت در مورد کشورهای منطقه خاورمیانه درج کرده است. ترجمه خبر اینست:

 

خاورمیانه در شبکه وابستگی ها

 

اعتراضات عمومی مردم در لبنان، عراق و ایران در هفته های گذشته این کشورها را فلج کردند. هدف اعتراضات مردمی براندازی و ساقط کردن حکومتهای فاسد حاکم در هر سه این کشورها بودند. حال هر سه بحران در این کشورها همزمان کشور چهارمی را نیز بطور شدید تحت فشار قرار داده است: این کشور سوریه است.

 

نرخ تسعیر پوند سوریه به دلار آمریکائی با وجود جنگ و نزول درآمد ناخالص ملی آن کشور در هشت سال گذشته، ثابت مانده بود. ولی از ماه اکتبر امسال بهای پوند سوریه هر روز سریعتر از روز پیش ارزش خود را از دست میدهد. برای مثال در چند هفته گذشته بهای پوند سوریه از هر دلار 600 پوند به هر دلار 1000 پوند، تقریباً دو برابر کمتر از بهای آن تا ماه اکتبر گشته است. تازه برای این نزول سریع ارزش پول در سوریه پایانی قابل پیش بینی نیست.

 

این سنکوب و سکته ناگهانی پول در سوریه نمایشگر شبکه وابستگی های چهار کشور در خاورمیانه ( لبنان، سوریه، عراق و ایران) نسبت به یکدیگر است. در لبنان مسئول ایجاد قرضه دولتی بسیار بالایی حاکمان آن کشور هستند، طوریکه در حال حاضر تبدیل لیره لبنانی به دلار آمریکائی غیره قابل وصول گشته است. چرا که در لبنان تقریباً دیگر دلاری وجود ندارد. این امر شدیداً بهای پول در سوریه را نیز به خطر انداخته است. زیرا تاجران و کاسبکاران سوریه ای جهت فرار از تحریم های کشور خویش از سال 2011 ( شروع بهار عرب) واردات خود را از طریق کشور لبنان صورت میدادند.

 

ایران نیز بخاطر تحریم های آمریکائی نمیتواند نفت خود را صادر کند. یکی از مهمترین، ولی تا کنون پنهان مانده و شناخته نشده منبع مالی تهران بطور واقعی از مهار و کنترل کشور عراق و میلیاردها دلار درآمدهای نفتی این کشور حاصل میشدند. دقیقاً علیه همین غارت و چپاول هم هست که از ماه اکتبر امسال صدها هزار نفر از مردم عراق علیه حاکمان کشور خویش به خیابانها آمده اند و تظاهرات میکنند. بر اساس همین روشهای خرد و برد اموال مردم این کشورها است که ایران، عراق، لبنان و سوریه یکدیگر را بطور متقابل به ورطه انحطاط و سقوط کشانده اند.

بر گرفته از مجله اشپیگل شماره 50 بتاریخ 7 تا 14 ماه دسامبر 2019