ابراهیم ملکی

maleki ebrahim

عدم لیاقت و بی کفایتی خود را خطای انسانی معرفی نکنید. با توجه به تهدیدهای مکرر آمریکا بر هدف قرار دادن تعداد زیادی از اهداف در خاک ایران و احتمال متقابل آمریکا در پی پرتاب موشک به پایگاه آن کشور در خاک عراق می بایست در کشور حالت فوق العاده اعلام می شد و تمامی پروازهای داخلی و خارجی به حالت تعلیق در می آمد تا از بروز خسارتهای احتمالی جلوگیری شود. نه تنها این کار نشده بلکه ادعا می کنند که در همان زمان پرواز های دیگر هم در حال انجام بوده است. گویی خود خبر داشته اند که هیچ اتفاقی نخواهد افتاد,  در غیر این صورت اگر این واقعه در هر کشوری رخ می داد نه تنها پرواز ها تا اطلاع ثانوی لغو می شد بلکه در کشور حالت اضطراری و فوق العاده اعلام می شد که چنین نشد. ولی چه کنیم که به قول شاملو هراس من باری از مردن در سرزمینی است که مزد گورکن از بهای آزادی آدمی افزون باشد. ضمن تسلیت به ملت ایران و خانواده های عزیزان این حادثه تلخ در ایران و کانادا و اوکراین, برای آن عزیزان رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می نمایم.
ابراهیم ملکی
21 دی 98