ابراهیم ملکی: حفظ جان از اوجب واجبات ومقدم بر سایر عبادات است

maleki ebrahimکرونا جهان را به ماتم سرا تبدیل کرده و روزانه جان هزاران نفر را می گیرد.

این ویروس جهانیان را با چالشی بزرگ مواجه ساخته وهر روزه عده ی زیادی ازمردم پشت درب اورژانس ها دراضطراب ونگرانی از وضع عزیزانشان بسر می برند وعده ای دیگر در ماتم ازدست دادن عزیزانشان به سوگ نشسته اند و بیمارستانها مملو از بیماران جدید مبتلابه کوید 19 شده است وکار بر جهاد گران عرصه بهداشت و درمان سخت وسخت تر می گردد. در پنج ماه گذشته کادر درمانی کشور روزهای سخت وطاقت فرسایی را پشت سر گذاشته و خستگی ونگرانی درچهره تک تک این سربازان خط مقدم را بخوبی می توان مشاهده نمود. این عزیزان خدوم هزینه های سنگینی را هم تا بحال پرداخته و آنچه درد این پاسداران خدوم عرصه بهداشت ودرمان را مضاعف می سازد موج سوارانی هستند که درطول این مدت برمرکب جهالت سوار شده اند و حیات سیاه خود را در گرو رفتار پوپولیستی می بینند. درحالی که آمار کشتار ومبتلایان رو به فزونی است و متخصصان بیماری های عفونی ومسئولان خط مقدم مبارزه با کوید 19تاکید اکید بر فاصله گذاری اجتماعی وپرهیز از اجتماعات می نمایند و بی توجهی به فاصله گذاری اجتماعی را بیشترین علت ابتلا به کرونا می شمارند، این افراد در چنین شرایط بحرانی مردم رابه برگزاری مراسم عزاداری پرشورحسینی تشویق می نمایند؛درحالی که خود از طریق ویدئو کنفراس به صورت مجازی دیدار وگفتگو می نمایند.این ویروس مذهب ودین وکیش و مسجد وکنیسه وکلیسا ودیر وتالار و حسینیه نمی شناسد ودنیارا به تسخیر خود درآورده ومطلق العنان می تازد وبرهر کوی وبرزنی وارد وجانها را می ستاند و وظیفه اصلی دولتها تنهاحفظ امنیت وسلامت ورفاه وآسایش ملتها ومبارزه صحیح با باهربلیه ازجمله کرونا است نه برگزاری مراسم جشن عروسی وعزا. چگونه است که اگر مصلحت ایجاب کند میشود توحید را موقتا تعطیل نمود ولی نمی شود عزاداری را تعطیل کرد؟ آیا عزاداری مقدم برتوحید است درحالی که حفظ جان از اوجب واجبات ومقدم برسایر عبادات است وچه مصلحتی واجب تر و مهمتر از حفظ جان انسانها است؟ واین مبنای قرآنی است که می فرمایدِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ با دست خود خود را درمهلکه نیاندازید َ و قاعده دفع ضرر محتمل، از قواعد عقلی است که مبنای اصل احتیاط،و حکم عقل به دفع ضرر محتمل است؛ به گفته تمامی کادر درمانی عدم فاصله گذاری اجتماعی می تواند به فاجعه ای بزرگ ختم شود که جبران آن محال است. بنابراین عزاداری درچنین شرایطی نه تنها شعائر دینی نیست بلکه وهن دین ومذهب بخصوص تشیع است.

ضمن سپاس وقدردانی از فرزندان عزیزوایثارگر واز خود گذشته کادر درمان اعم از پزشکان وپرستاران وسایر عزیزان کادر بهداشت ودرمان که با تلاش مضاعف خود درخط مقدم مبارزه علیه این بلیه نوظهور مجاهدت می نمایند یقین دارم که تلاشهای شما عزیزان به بار خواهد نشست واین روزهای پراضطراب کرونایی با هم دلی وهمراهی وبا اجرای دقیق پروتکل های بهداشتی به پایان خواهد رسید ودگر بار شادی ونشاط به ایران وسایر جوامع بشری باز خواهد گشت

ابراهیم ملکی 9 مرداد 99