طلب یاری برای مرمت،حفظ و نگهداری قلعه احمد آباد(مصدق)

ahmadabad aانقلاب اسلامی درهجرت:هیئت امنای قلعه احمدآبادکه پس از کودتای ننگین انگلیسی-امریکایی 28 مرداد،اقامتگاه، تبعیدگاه و محل حصر و عاقبت آرامگاه دکتر محمد مصدق نیز شد، جهت مرمت، حفظ و نگهداری این بنا که میراث فرهنگی ایرانیان است از مردم شریف ایران استمداد طلبیده است .

 

شماره کارت بانک پارسیان به نام محمود مصدق

۶۲۲۱۰۶۱۲۱۶۹۰۵۹۴۵

شماره شبا بانک پارسیان بنام محمود مصدق،محمدمحمدی اردهالی و ابراهیم احدی از اعضای هیئت امنای قلعه احمد آباد( دکتر مصدق)

۴۰۰۵۴۰۱۰۲۰۲۰۱۰۰۲۳۲۱۳۸۶۰۸IR

 

 

ahmadabad