هوشنگ کردستانی: سپاسگزاری از مردم

kourdestani hushang

بنام پایندگی ایران

درود و سپاس بر میلیون ها تن از عاشقان بی نشان ایران که با اراده استوار و همبستگی پرتوان ملی، انتخابات فرمایشی جمهوری اسلامی را به یک همه پرسی تبدیل و امید را جایگزین نا امیدی کردند.

 

هم میهنان آزاده و آزادی خواه،

حرکت شکوهمند و افتخار آفرین شما در تحریم انتخابات نمایشی و ماندن در خانه ها در روز ۲۸ خرداد از حکومت مطلقه خلع ید کرد و نشان داد که جمهوری اسلامی فاقد پایگاه مردمی و حقانیت قانونی است و نظام آینده ایران را مردم با رای خود برخواهند گزید.

در انتظار ایرانی آزاد و آباد و مستقل که در آن فقر٬ ناداری و بی خانمانی بی قانونی و عدم امنیت جانی نداشته باشد و نظام مردم سالار (حکومت مردم بر مردم ) بر کشور حاکم گردد و بزرگی ٬عظمت و سرافرازی گذشته ایران همیشه جاوید را تحقق بخشد.

                                                        

پیروز و پایدار و سربلند باشید

پاینده ایران.

هوشنگ کردستانی .