چرا باید رژیم ولایت مطلقه را تغییر داد؟، مصاحبۀ حسین جواد زاده با فرید انصاری

چرا باید رژیم ولایت مطلقه را تغییر داد؟، مصاحبۀ حسین جواد زاده با فرید انصاری در  رادیو عصر  جدید:
                                                                             Ansari Fari-Javadz-1
                                                                                    برای  شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید