چه باید کرد های بعد از شکست رژیم ولایت مطلقه فقیه، مصاحبه حسین جواد زاده با حسین موسویان

چه باید کرد های بعد از شکست خرداد ماه رژیم ولایت مطلقه فقیه، مصاحبه حسین جواد زاده با حسین موسویان در رادیو عصر جدید:
                                                                            Mousavian Hossein-Jebhehmeli-1
                                                                                    برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

 


در این رابطه