به مناسبت سالگرد کودتای ۲۸ مرداد ١٣٣٢، مصاحبۀ حسین جواد زاده با حسین موسویان

به مناسبت سالگرد کودتای ۲۸ مرداد ١٣٣٢، مصاحبۀ حسین جواد زاده با حسین موسویان، رئیس شورای مركزی جبهه ملی ایران در رادیو عصر جدید:
                                                                              Mousavian H-Java H-1
                                                                                      برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید