عاشورا; سید عبدالمجید الهامی

Ashura
سال دگر و عاشورا و کربلای دیگر. سلام بر حسین و سلام بر اولاد حسین و سلام بر اصحاب حسین و سلام بر خاندان جلیل القدر حسین. محرم و شناخت عاشورا و کربلا لازم است تا دل به تحریفات نسپاریم و درسی لازم از این واقعه بیاموزیم تا گرفتار القائات واپسگرایان نشویم و پناه به الله می بریم از دورغ و کذبی که نسبت به این سید الشهدا و امام آزادگان روا می شود.

در تاریخ عاشورا بخصوص بعد از صفویه و همچنین در دوره قاجار و امروزه تحریفات و دروغهای فراوانی نسبت به آن بکار رفته و کذبهای به خاندان امام حسین منتسب نموده اند که امروز از دید عوام و خواص و روشنفکران و نواندیشان مذهبی مورد پذیرش قرار گرفته است.

اولا. عاشورا جنگ و رقابت دو فامیل برای سیادت نبوده است، بلکه تخاصم دو سیاست و فکر و اندیشه در نوع روش و منش رهبری جامعه و نگاه به دین بوده است. ثانیا. بین نظامی انتخابی و دیگری انتصابی و منصوبی، یکی اختیارات محدود، زمینی، عادی و دیگری نامحدود، اسمانی، مقدس.

امام حسین (ع) در وصيت خود به برادرش محمد بن حنفيه بهنگام عزیمت به مکه، درصورتیکه هنوز قصد رفتن به کوفه ندارد و بیشتر زیارت خانه خدا و روشنگری و بحث و احتجاج با دیگر مسلمانان در گردهمایی موسم حج است. چون حجاج از تمامی بلاد اسلامی بسوی مکه روان می شوند.

این بهترین موقعیت برای روشنگری در باب خلاف کاری و پیمان شکنی خلیفه در گذشته و افشای نالایقی خلیفه حاضر است. همچنین اعلام مخالفت خود با این جریان با ارائه‌ی استدلال های مستند خویش، به همین دلیل، شهادتين ميگوید، يعني گاهی چنان جامعه مسلمين منحط ميشود که فردی چون او بايد شهادتين بگويد تا مسلمانش بدانند.

در تمامی مداحی های شیعیان درباره فلسفه حرکت روشنگرانه امام سخنی گفته نمی شود، بلکه همگی از کشته شدن و تحقیر و به ذلت کشاندن روح حرکت امام حرف می زنند. حرکت امام در مخالفت با خلاف دستگاه خلافت در تغییر نوع مدیریت جامعه از شورای به موروثی، و نالایقی خلیفه بود، نه جنگ سنی و شیعه است.

اینکه امامان ما همگی مشکلی با خلفای راشدین نداشتند و اصلا مسئله ای بنام شیعه و سنی مطرح نبوده است. اما در بین ایرانیان بدلیل سلطه فرهنگ غالی و حذف و استفاده ناسیونالیسم، شوونیسم، راسیسم از این وضعیت آنرا موضوعی نژادی و مذهبی نموده است.

شیعه احتیاج به روشنگری تاریخی دارد تا غلاه را از ساحت جامعه اسلامی بزداید و عامل وحدت باشد امام حسین احتیاج به هیئت و کارناوال سینه و زنجیر و قمه زنی ندارد بلکه به انسانهای فهیم و با شعور و اگاه نیاز دارد تا دین جدش احیا و اصلاح شود.