جدایی بحرین از ایران و خدمت یا خیانت محمدرضا پهلوی؟، سخنران ها حنیف یزدانی و‌ ژاله وفا/ نظرات و پرسش ها و پاسخ ها

                                                                                    YazdaniHanif

                                                                                        

محمد رضا پهلوی و مسئلۀ بحرین، از ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۰، نویسنده: رهام الوندی و مترجم: حنیف یزدانی


در این رابطه