در دفاع از هویت برادرم سید مصطفی آل شفیعی که در سال 59 به جرم دفاع از بنی صدر زندانی ودر سال 67 شهید شد وفضا سازی مالوف مجاهدین خلق

seyed mostafa alle sahfiee
 بسم الله الرحمن الرحیم

 اخیرا سازمان مجاهدین البته عادات مألوف ایشان است بر هویت سازی اعدام شدگان ید طولایی داشته ،  اقدام به فضا سازی شیطنت آمیز کرده است .

سازمان مجاهدین خلق با اجاره خانم کهنسال که از ذکر خاطرات دهه شصت او ، به عمل چه بسا بسیار غیر اخلاقی زد .

 رفتار غیر اخلاقی و حرفه ای این گروه یاد آور ضرب المثل قدیمی است گوسفند را غم جان است و قصاب را غم چربی و پی می باشد.

 خانواده ها دهه ها ازفراق عزیزان شأن داغدار اند وایشان در ناکجا آباد خود ، پی غنایم هستند.

آن خانم اکنون در اروپا ساکن است پس از آنکه دانش آموزان دهه شصت از هنرستان شهید خدادادی بندر انزلی ، توانستند بخشی از خاطرات خود از معلم خود سید مصطفی آل شفیعی را در فضای مجازی نشر داده  و با شواهد متقن حتی از گواهی  هواداران سازمان ، او را آشکارا در زاویه با سازمان نشان داده باشند ؛  وارد میدان شده با انگ زدن غیر انسانی البته نخ نما و کهنه شده ابتدا بنی صدر را خائن خوانده است آنگاه سید مصطفی آل شفیعی را اینگونه معرفی می نماید:

✍️... قبل از هر چیز یاد می‌کنم از شهدای سرفراز مجاهد خلق در سراسر ایران به‌ویژه در فومنات گیلان و همچنین یادی می‌کنم از مجاهد شهید مصطفی آل شفیعی که دبیر دبیرستان فومن بود. در سال ۵۹ به جرم طرفداری از بنی‌صدر دستگیر و در پی خیانت بنی‌صدر، بعدها در زندان تغییر موضع داد و هوادار سازمان مجاهدین خلق شد. در تابستان ۶۷ سربه‌دار شد...

 یکی گفت: خسن و خسین هر سه دختران مغاویه بودند که در مدینه آنان را گرگ خورد. گفتند: خسن و خسین نبود، حسن و حسین بود. هر سه نبود، هر دو بود. دختر نبود، پسر بود. مغاویه نبود معاویه بود. معاویه هم نبود علی(ع) بود. در مدینه گرگ آنها را پاره نکرد بلکه امام حسن را زنش زهر داد، امام حسین را هم شمر ملعون تو صحرای کربلا شهید کرد. آن کسی را هم که گرگ خورد حضرت یوسف بود آن هم در مدینه نبود در راه کنعان به مصر بود آن هم نخورد بلکه برادرهایش گفتند خورد که از اصل دروغ بود

 این ها از هول حلیم افتاده اند توی دیگ.
مصطفی معلم انزلی بود نه فومن
سال شصت و یک زندانی شده نه ۵۹.
 گفته می شود حتی در زندان آثار بازرگان را مخفیانه می برد و مطالعه می کرد .
 خود گواه آشکار است مصطفی در پی استراتژی نوین بود .

 میگویند مصطفی آل شفیعی گفته است ظالم در هر صورت محکوم است چه صدام ، چه شاه حسین و ...؛ چطور با ظالمی که ملت خود را سلاخی کند همکاری و همدلی داشته باشیم تا عدالت و آزادی را به کمک او ، برای ملت خود آورده باشیم ؟!

 همین ها در سال شصت و نه مدعی بودند سازمان به امثال مصطفی نیازنداشت بلکه خودش ، در بیرون از زندان ، به سازمان سمپاتی داشت.

 اکنون متوجه شده اند در رسانه های حتی کمونیست کشورهای غربی ، نام مصطفی میدرخشد به فکر غنایم هستند. البته در ج.ا.ا ، عده ای قرآن را از چپ به راست خوانده بعد  به سانسور قرآن دست زدند  از این برادران انتظاری بیش از این نیست که به سانسور  چون مصطفی اقدام نمایند.

 

سيد يعقوب آل شفيعي فومني