فیلمهایی از ابوالحسن بنی صدر که در مراسم بعد از خاکسپاری پخش شد

BaniSadrCercueil

 

 

فیلم مراسم خاکسپاری