انتشار پس از 16 سال- فیلم مصاحبه داریوش فروهر در باره جنبش دانشجویی و 16 آذر با سازمان اسناد ملی در 7/7/1376

16 آذر 1392- ForouharDariushYouTube