نخستین فیلم از سقوط هواپیمای مسافربری ایران 140 در تهران

soghote havapima