نادر انتظام: زن در چشم و دل خداوند

entezam nader 20062014بنام خداوند زن و ...............

در این روزهای پایانی سال ۲۰۱۶ میلادی به بازماندگان خانواده هائی که ، خداوندان جهل و قدرت ، عزیزانشان را به کام مرگ بردند تسلیت میگویم . از معلولینی که در زیر باران بمب های خوشه ای فرزندان موسی و عیسی و محمد در نیمه راه رفتن ، نیمه جان دوام آوردند ، من  بعنوان یک ایرانی مسلمان  پوزش میخواهم . و برای گوش نا شنوا و چشمان نا بینای حاکمان  جنایت کاری که  ، در این سال برای حفظ قدرت پوشالی و موقت خود این همه ستم را بر انسان و محیط زیست  روا داشتند آرزوی هدایت !! و در صورت ادامه بستن چشم و گوش خود بر این همه التماس که در طول این سال همگان کردیم ، از خداوند عادل برای آنها تقاضای عذاب دو جهان را دارم .

به آنها که ،  با هر باوری برای ماندن اخلاق و  شدن انسان تلاش  کردند بهترین شادباش های توام با آرامش را دارم ، برای  تلاش تان سپاس . سال نو مبارک ؛

He has to be A man.

او باید یک مرد باشد ؛

دکتر فرنسیس کالینز نویسنده کتاب زبان خداوند . یکی از برجسته ترین ژن شناسان کشور آمریکا می باشد . دکتر کالینز یک دانشمند باورمند و معتقد به مسیح و مسیحیت میباشد ، او سالها در دوران ریاست جمهوری آقای کلینتون سرپرست دپارتمان ژن شناسی آمریکا بود . او در این کتاب تلاش کرده تا ثابت کند که، علم باید در برابر ایمان و اعتقاد سر تعظیم فرود آورد ، او با توسل به آیاتی از کتاب انجیل به خداوندی مسیح باورمند هست و زمانی که میخواهد عظمت او را در خلق جهان هستی معرفی کند قاطعانه و با یک زبان رسا می گوید " او حتما  باید یک مرد باشد " و بسیار بر روی قدرت مردانه حضرت مسیح پا فشاری میکند .

از آنجا که ، با توجه به بسیاری از باورهای در هم تنیده تورات و انجیل تکلیف مقام زن در این دین مشخص میشود . در این نوشتار تلاش خواهم کرد به این در هم تنیدگی معرفی زن در تورات و انجیل تنها  به پارئی از برداشت های جناب ابوالحسن بنیصدر در کتاب زن و زناشوئی وامدار تحقیق پر ارزش ایشان باشم . و سپس برای عظمت و مقام زن به آیاتی چند از قرآن مجید اشاراتی خواهم کرد .

در صفحه ۱۰  کتاب ( زن و زناشوئی ) تحت عنوان زن در تورات ، در اوستا ، در قرآن مینویسد " تورات : زن مظهر شهوت و ویرانی و همدم مار : زن یکسره از ماده است و از روح خردمند خدائی در او نیست . در مرد روح خردمند خدائی هست ، بدین خاطر ، حاکمیت مرد بر زن مشروع است : در مرحله اول مرد آفریده شد و او  هم در آغاز ،  در آزمایش دانش و خرد موفق شد. در مرحله دوم زن آفریده شد و او مسئول گناه آدم گشت ، میوه ممنوعه را او به آدم خوراند . در مرحله سوم ، زن نفرین شد . خدا به زن گفت : زحمت تو را افزون میکنیم . زحمت بارداری و زائیدن درد ، تو را خواهد بود . و از آنجا که زن قوه شهوت فعال است ، خطاب به او گفت : با مار همدم میشوی " .

" زرتشت که بنا بر روایتی شاگرد و مرید یهودیان تبعیدی به بابل بود ، بر آن شد که خلوص نخستین دین را به آن باز گرداند . اما تعلیمات او نیز بنوبه خود دچار دگردیسیها گشتند . از پیدایش امپراتوری و حمله اسکندر که اوستا را سوزاند و برروی کار آمدن اشکانیان و اوستائی که روحانیان از خاطر خویش به نگارش در آوردند تا رسمی شدن دین در امپراتوری ساسانی تغییرات اجتماعی و از جمله تغییرات در نگرش در باره زن و موقعیتها و حقوق و منزلتهایش در اوستا ها باز تابی گسترده پیدا کردند ،

زن که  الهه زمین ، مظهر عشق و سپنتا  یا  بارور و سازنده بود .شئی گردید و به ارث برده میشد .زیرا در آنحال که شئی تلقی میشد ناموس نیز بود . مطالعه زن در اوستای ساسانی و موقعیت نازلش را در دوران ساسانی به بعد میگذاریم . در اینجا زن را از زبان اوستا همان که بوده و تقریبا مانده تعریف میکنیم ؛ اوستا : زن مظهر عشق دارنده خرد کامل و سپنتا میباشد ". برای آگاهی بیشتر مطالعه این کتاب پر ارزش را به پژوهش گران محترم پیشنهاد میکنم " .

و اما،  اگر هم که بنا بر باور آقای دکتر کالینز حضرت مسیح (ع) بعنوان خداوند جهان هستی یک ( مرد ) باشد !! ببینیم این عظمت و بزرگی را وامدار چه کسانی بوده ؟ . اجازه دهید قبل از ورود به بحث قرآنی خودم دو مطلب را برای شما گرامیان روشن کنم . اول ،  اینکه من بعنوان باورمند به قرآن با نهایت احترام برای دیگر همباوران یهودی و مسیحیم با برداشت آقای دکتر کالینز تحت عنوان خدائی حضرت مسیح ( ع ) همسو نیستم . حضرت مسیح ( ع ) در چشم و دل من یکی از پدیده های رحمت و محبت و پیامبر بر حق خداوند میباشد .

دوم ، بانهایت احترام مجدد به همباوران یهودی و مسیحییم باید به علمای آنها در زمان حاضر صمیمانه تبریک بگویم که، خود یافتند که ، بسیاری از دستورات تورات و انجیل مخصوصا در باره زنان اگر هم صحیح باشد در جهان مدرن امروز کارد برد نداشته و باید آنرا در بین صفحات کتاب به امانت وا گذاشت و گذاشتند ، سپاس از همگان .

 و در همین جا باید به عملکرد و صدور فتاوی آن دسته از روحانیان قرآن ناشناس و ضد ارزشهائی که خدای قرآن برای کرامت انسان و مخصوصا زن قائل شده و به مامورینی که با ماندن در جهل مضاعف چنین اوامر ضد خدا و خلق خدا را اجرا میکنند عمیقا تسلیت بگویم ، مطمئن هستم اگر شما به آخرت کوچکترین باوری میداشتید هر گز امر به اجرای چنین جنایاتی نمی کردید .

 آرزو میکردم ، حد قال یکبار به این کتاب مراجعه کنید و به مظلومینی که به خاطر حکم ضد انسانی شما هستی شان را بر باد فنا داده اید !! جواب دهید که ، به استناد به کدامین آیه برای بقای نظام ، ضد نظام و حکومت ضد انسانی خودتان دست به چنین جنایاتی می زنید ، شما به استناد کدامین آیه قرآن زن را سنگسار و آبروی دین ما را بر باد خفت میدهید ؟؟!!. شما به استناد کدامین آیه حجاب اختیاری آنهم برای زنان مومن را بر باور مند و ناباورمند اجباری و تحمیل میکنید ؟!

شما عمری به دروغ به پیروان خود گفتید همه بیچارگی ها و عقب ماندگی ها و بد بختی های امت اسلام تنها و تنها بخاطر وجود قوم یهود مغضوب و نصارای گمراه میباشد ؟؟!!. شما هم به خداوند اهانت کردید و هم به شعور انسان .

اگر روزی فرصت کردید قبل از اینکه فرشته مرگ حلقوم تان را بفشارد یکبار هم که شده  ، خود را در برابر آینه عملکرد شوم  دروغین خود قرار دهید و بر جنایت هائی که بنام خدا و قرآن بر هستی این ملت و مخصوصا اخلاق آنها روا داشتید  مروری به نمائید ، شاید به شناخت و اظهار حقیقت بازگردید ؟؟ .

همباوران گرامی یهودی و مسیحی و مسلمان من، جشن هانوکا و کریسمس و تولد پیامبر عزیز اسلام را به پیروان راستین فرزندان خوب ابراهیم تبریک میگویم.

و اما مقام زن در پرورش همه پیامبران تاریخ ؛

در چشم و دل قرآن ، عنوان آدمیت هم شامل مرد هست و هم زن و گناه هبوط آنها از آرامشی را که در آن میزیستند به پاس عمل ضد توحیدی هر دو میداند و با پذیرش توبه از هر دو ، آنها مورد عفو خداوند قرار گرفتند .، و در آینده هر کدام در گرو عمل خودشان نیز خواهند بود .

قرآن : مرد و زن از یک نفس واحده آفریده شده اند و در رهگذر حقوق ،  هر یک از حقوق طبیعی و ذاتی خود برخوردارند که ، البته هر کدام نسبت به نقش و وظیفه ئی که در دوران حیات بر عهده دارند فضل و بر تری هائی نسبت به اجرای آن نقش بر یکدیگر دارند ،  و این  فضل و برتری نه تنها  دلیل بر تسلط آنها بر یکدیگر نخواهد بود ،بلکه بهترین پدیده برای به کمال رسیدن هر دو و نسل هائی که آنها تربیت میکنند خواهد بود .

قرآن به صراحت به نقش  سازنده و پروش دهنده  زن درکسب موفقیت پیامبران تاریخ اذعان دارد ، برای مثال میفرماید  در پس وضع حمل ،  به مادر موسی (  وحی )  کردیم که، چگونه برای راه یابی و  پرورش موسی به  دربار فرعون از خود گذشتگی کن ،  تا فرزند تو در فردائی نه چندان دور نجات دهنده قوم بنی اسرائیل از ظلم و ستم فرعون و درباریان او شود و این زن مومن و والا مقام چنین کرد ، درود خداوند بر او و همراهان او باد .

به آیاتی که در بزرگداشت این خانواده ها ، شامل آدم ، نوح ، آل ابراهیم و آل عمران به پیامبر اسلام نازل فرموده توجه کنید

" (إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى‏ آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِيمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ‏).ما آدم و نوح و خاندان ابراهيم و عمران را برگزيديم‏.

به آیاتی که در مقام خانواده عمران و مخصوصا رابطه تنگا تنگ و مستقیم خداوند با زنان این خانواده دارد توجه نمائید * إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى ءَادَمَ وَ نُوحًا وَ ءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَ ءَالَ عِمْرَانَ عَلىَ الْعَالَمِينَ(33)

ذُرِّيَّةَ  بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ  وَ اللَّهُ سمَِيعٌ عَلِيمٌ(34)

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبّ‏ِ إِنىّ‏ِ نَذَرْتُ لَكَ مَا فىِ بَطْنىِ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنىّ‏ِ  إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ(35) زنی که تنها آرزویش زائیدن و پرورش فرزندی آزاد از هر شرکی بود ، سلام بر او ،و عزیزان او باد ،.

فَلَمَّا وَضَعَتهَْا قَالَتْ رَبّ‏ِ إِنىّ‏ِ وَضَعْتهَُا أُنثىَ‏ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَ لَيْسَ الذَّكَرُ كاَلْأُنثىَ‏  وَ إِنىّ‏ِ سَمَّيْتهَُا مَرْيَمَ وَ إِنىّ‏ِ أُعِيذُهَا بِكَ وَ ذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ(36)

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَ أَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَ كَفَّلَهَا زَكَرِيَّا  كلَُّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا  قَالَ يَامَرْيَمُ أَنىَ‏ لَكِ هَاذَا  قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ  إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيرِْ حِسَابٍ(37)

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ  قَالَ رَبّ‏ِ هَبْ لىِ مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً  إِنَّكَ سمَِيعُ الدُّعَاءِ(38)

فَنَادَتْهُ الْمَلَئكَةُ وَ هُوَ قَائمٌ يُصَلىّ‏ِ فىِ الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيىَ‏ مُصَدِّقَا بِكلَِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَ سَيِّدًا وَ حَصُورًا وَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّلِحِينَ(39)

قَالَ رَبّ‏ِ أَنىَ‏ يَكُونُ لىِ غُلَامٌ وَ قَدْ بَلَغَنىِ‏َ الْكِبَرُ وَ امْرَأَتىِ عَاقِرٌ  قَالَ كَذَالِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ(40)

قَالَ رَبّ‏ِ اجْعَل لىّ‏ِ ءَايَةً  قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا  وَ اذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَ سَبِّحْ بِالْعَشىِ‏ِّ وَ الْابْكَرِ(41)

وَ إِذْ قَالَتِ الْمَلَئكَةُ يَامَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَئكِ وَ طَهَّرَكِ وَ اصْطَفَئكِ عَلىَ‏ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ(42)

يَامَرْيَمُ اقْنُتىِ لِرَبِّكِ وَ اسْجُدِى وَ ارْكَعِى مَعَ الرَّاكِعِينَ(43)

ذَالِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ  وَ مَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَ مَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ(44)

إِذْ قَالَتِ الْمَلَئكَةُ يَامَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكلَِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسىَ ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فىِ الدُّنْيَا وَ الاَْخِرَةِ وَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ(45)

با پوزش از حضور کسانی که شاید با زبان عربی آشانئی نداشته باشند ؟ برای اولین بار از آوردن ترجمه فارسی این آیات خود داری میکنم ، باشد تا خود در یک فرصت مناسب به قرآن مراجعه و مخصوصا در آیات فوق در سوره آل عمران ( سومین ) سوره قرآن تامل و تفکری به نمائید باشد که خود بهتر از من دریابید که ............

عیسی پسر مریم با عنوان پیامبر عشق و رحمت  ، حتمی ضمن اذعان به مرد بودن خود ، از اینکه دعای مادر بزرگش در حق مادرش دال بر داشتن فرزندی آزاد از هر شرکی به پیشگاه خداوند هستی بخش مستجاب شد و از اینکه مادر گرامیش با فارغ التحصیل شدن از دانشگاه  توحید ناب وعفت و عصمت و طهارت  موفق به اخذ عنوان سروری زنان  جهان را کسب کرد شاد و  پیامبری خودش را مفتخرا مدیون این دو زن پاکدامن و خدا عاشق میداند و حتمی مردانگی خود را نه در خدائی خود ، بلکه در فرزند بر حق مریم بودن میداند .

سلام گرم همه موحدین تاریخ بر همه زنان پیامبر وامام پرور جهان باد . سلام گرم من بر زنانی که در زندانهای رژیم های مستبد برای یک لحظه بازدید از آفتاب عالم تاب گوش به زبان تو و من ، و چشم به قلم ما که از نعمت آزادی ؟! برخوردار هستیم دوخته اند . زنده بمانید و مطمئن باشید تا آخرین لحظه ای که پروانه این افتخار دفاع از شما سایه رحمتش را بر سرمان دارد از پای نخواهیم نشست ، بهر قیمتی .

شما میتوانید این  مقاله و دیگر نوشتار این کوتاه قلم را در سایت پر بار انقلاب اسلامی ، سایت نادر انتظام مطالعه فرمائید. برای همه شما گرامیان که در طول این یک سال با مهرتان و ارشادات گهر بارتان شرمنده ام فرمودید آرزوی بهترین آرامش ها را دارم  .

 ۲۷ دسامبر ۲۰۱۶ ، آمریکا ، نادر انتظام .