اخلاق در قلب مبارزه جای دارد - عذرا حسینی

ozraبه یاد حسین که گل زندگی و جوانی خود را در دفاع از آزادی و وطن دوستی و باور و شرافت پر پر کرد . و به آنهایی که مشعل آزادی و آزادگی و انسانیت را روشن نگاه می دارند . و با عمل و رفتار خود مانع از خاموش شدن آن مشعل می شوند .

در این زمان که تاریکی حاکم است ، در این زمان خشونت دشنه خود را در قلبها فرو می کند ، در این زمان که ماه گرفته است ، در این زمان که دستها در بندند و پاها در زنجیر ، در این زمان که جغد بداقبالی در بالای درخت سرو آشیان گزیده است و نغمه شوم خود را می سراید ، در این زمان که مهر و محبت ، عشق و انسانیت و کرامت انسان در گور دفن شده اند ، در این زمان که امنیت گم شده است ، در این زمان که لبها را می دوزند و قلمها را می شکنند و سکوت و مرگ را حاکم می کنند ، در این زمان که به اختلاس ، دزدی ، خیانت و جنایت مشروعیت بخشیده اند ، در این زمان که معلمان دین و دیانت در ردای روحانیت با اثر مهری بر پیشانی ، سیاسی و خرافات و بی اخلاقی و جنایت و عدم اعتماد را گسترده اند ، در این زمان که اعتیاد بی داد می کند و از نا امیدی بسیاری از جوانان دست به خود کشی می زنند ، در این زمان که کودکان خردسال بجای نشستن در کلاس درس ، نانآور خانواده ها شده اند و در سرما و گرما تا دیروقت به دست فروشی می پردازند و یا در زباله دانها در جستجوی تکه نانی می گردند ، در این زمان که زنانی برای سیر نگاه داشتن خانواده های خود مجبور به تن فروشی شده اند ، در این زمان که گسستگی خانواده ها و طلاقها بی شمار شده اند ، در این زمان که از "تو" هر نقشی را گرفته اند و از " تو " چون مهره ای استفاده می کنند ، در این زمان که تاریخ سیاه ترین دوران خود را می گذراند ، خوشبختانه هستند کسانی که نقش می آفرینند .

ستاره هایی که می درخشند و امید را نوید می دهند . پیام شجاعت ، انسانیت ، پاکدامنی ، انسان دوستی ، دانایی و شرافت می دهند و با عمل و کردار خود ، با سختی کشیدنها ، رنج دیدنها ، شکنجه شدن ها ، زندانی شدن ها ، تبعید شدن ها ، و ... می گویند فرای این سیاهیها ، روشنایی نیز هست . ما تواناییم !

به سعی تو ، به سعی من و به باورمان ، به ایستادگیمان ، با الگو بودنمان ، با عفتمان ، با پاکیمان ، با بی تفاوت نبودنمان و با روابط را بر اساس حق و حقوق برقرار نمودن وبه زور نه گفتنمان ، با سرود آزادی سردادن و به امید و وطن دوستی خواندن و یاد آوری و بزرگداشت و احترام و سپاس به چهرهایی از این نوع که در کشورمان کم نبوده و در زمان حاضر نیز کم نیستند و الگویی بوده و هستند فرهیخته ، با مرام و مسلک ، با دین و ایمان که راه را به ما نشان داده و می دهند که تا دنیا ما را به چشم حقارت ننگرد و ما را تروریست نخواند و به فرهنگ و ارزشهای والایی که در آن بزرگ شده ایم آگاه شوند . این الگوها حرمت ما را در جهان نگاه داشته اند و به ما عزت و سربلندی بخشیده اند . این انسانهای والاتبار را در دل تاریخ و در اطراف خود جستجو کنیم و یادشان را گرامی بداریم و اعمالشان را ارج نهیم و خاطرشان را در دل و مغز خود نگاه داریم . مصدق را ، دکتر حسین فاطمی را ، حسین نواب صفوی را و صدها چهره های شناخته شده و نآاشنا و بیانگر و نماد ارزشهای فرهنگی ما هستند و مشعل داران آزادی و استقلال ایران .

بیایید فرزندان خلفی باشیم و مشعلی را که آنها روشن نگاه داشته اند و به ما انتقال داده اند روشن نگاه داریم و به نسل بعدی انتقال بدهیم . آگاهی و علم و دانش و حقیقت را ارج نهیم ، و آزاد و مستقل شویم .

به امید روزی که مبارزه از اخلاق جدا نباشد و اخلاق در قلب مبارزه جای دارد .