نگاهی به سالگرد ملی شدن صنعت نفت و آیا رضا پهلوی نظام جمهوری را پذیرفته است؟، مصاحبۀ حسین جواد زاده با ژاله وفا

نگاهی به سالگرد ملی شدن صنعت نفت، و آیا رضا پهلوی نظام جمهوری را پذیرفته است؟، مصاحبۀ حسین جواد زاده با  ژاله وفا در رادیو عصر جدید:
                                                                              wafa1
                                                                                      برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید