خسرو سیف دبیر کل حزب ملت ایران درگذشت

seyf khosrowخسرو سیف از مبارزین دیر پای نهضت ملی و دبیرکل حزب ملت ایران در بامداد ۲۲ تیرماه سال ۱۴۰۰ پس از تحمل بیماری سنگین در بیمارستان جهان را بدرود گفت..

خسرو سیف متولد سال ۱۳۱۵ است که از سال ۱۳۳۰ وارد حزب ملت ایران به رهبری زنده یاد داریوش فروهر شد وی چندین مرتبه زندانی شده‌است که یک بار آن پس از وقایع ۱۸ تیر سال ۱۳۷۸ بود. سیف پس از قتل وحشیانه داریوش و پروانه فروهر شهیدان بزرگ نهضت ملی ایران ، در سال ۱۳۷۷ به دبیر کلی حزب ملت ایران انتخاب شد. او در یک مصاحبه در بارۀ دکتر مصدق می گوید:

« ارتباط و آشنایی من با دکتر مصدق و جبهه ملی از سال 1330 شروع شد، دکتر مصدق نماد و مظهر ملی ایران است و سمبل آزادیخواهی و استقلال طلبی برای کل دنیا،. روزنامه نگاری که معمولاً ...به ســفرهای خارجی می رفت، می گفت در یوگسلاوی روی میز تیتو، در مصر روی میز جمال عبدالناصرو در هند روی میز نهروعکس دکتر مصدق را دیدیم. دکترمصدق پایه گذاراصل بی طرفی دولت ها و مذاکرات آنها با یکدیگر بود. او به معنای واقعی کلمه نمادملی گرایی و دموکراسی بود. ما در طول تمام ادوار تاریخ کسی را نداریم که همچون مصدق در کشور، آزادی پدید آورده باشد. دکتر مصدق سخت به اصل آزادی اعتقاد داشت که به مقامات امنیتی و انتظامی کشور دستور داده بود هر کسی علیه او چیزی بنویسد مطلقا آزاد است و نباید علیه او اقدامی صورت گیرد.»

خسروسیف از رهروان دیرین راه مصدق، لحظه ای از مبارزه با استبدادوسلطه گران خارجی بازنماند. یادش گرامی باد.

سایت انقلاب اسلامی در هجرت : در گذشت خسرو سیف مبارز دیرینه نهضت ملی ایران را به خانواده ارجمندش، مبارزین راه آزادی و استقلال ایران تسلیت می گوید. روانش شاد و یادش گرامی باد.