برخی عوامل عدم موفقیت جلوگیری از پاندمی ویروس کرونا و درمان بیماری آن در رژیم همواره ناکارآمد ولایت فقیه

coronavirus محمد رضا راعی: هم اکنون در دوران گذار تجربیات کرونایی در ایران و جهان بوده و در مقایسه با کشورهای موفق تر در پیشگیری و واکسیناسیون و درمان، می توان خطا های کلان سیستم درمانی، و جرم ها و خطاهای حکومتی و حاکمیتی در ایران را برشمرد. یکی از جرم های سیاسی و اخلاقی در رژیم ولایت فقیه، فقدان امکان جلوگیری از فعالیت های شرکت های خصولتی ای، همچون مؤسسۀ شبه‌ دولتی"بنیاد برکت"، متعلق به امپراطوری مالی (= "ستاد اجرایی فرمان امام") ولی فقیه جعلی، علی خامنه ای، است. از جمله تالی فاسد های تجربه شدۀ چنین فعالیت هایی، تلاقی منافع بسیار فربه آن خصولتی ها با همدیگر، و با شرکت های واکسن سازی خارجی است. تالی فاسد بعدی این شرکت های خصولتیِ مالی، این است که به بهانه های مختلف، از جمله تحریم ها، واردات واکسن های خارجی به عقب انداخته شدند، تا آنها بتوانند، واکس های داخلی تولید کرده و خود بزرگ نمایی کرده و سود هنگفت کسب کنند. 
 
علاوه بر دلیل ذکر شده در بالا، و علاوه بر دلایل درگیری های سیاسی بین جناح های رژیم ولایت فقیه، بی کفایتی ها، فسادها، سهل انگاری ها، پشت گوش اندازی ها، شلختگی ها، بدبینی های علی خامنه ای به امریکا و انگلیس و دشمن، دشمن کردن ها، و ...، جرم جلوگیری بد موقع از ورود واکسن های خارجی، پدید آمد. بدتر از آن، واکسن های اهدایی را نیز، پس فرستادند! همچنان جمهور مردم ایران، تاوان مشکل عدم برنامه ریزی دقیق با ردگیری میدانی، برای واکسیناسیون و درمان را می  پردازند. و هنوز، برای مناطق با شیوع فراوان تر ویروس کرونا، برنامه های فوریتی و دقیق، مبتی بر تجربیات پزشکان و مراجع علمی موجود، و ...، پیاده نشده اند. 
 
جرم بعدی در رژیم ولایت فقیه و حکومت هایش، عدم اطلاع رسانی دقیق و شفاف، یا کم اطلاع رسانی، و نیز اطلاع رسانی های انحرافی پیرامون ویروس کرونا برای جمهور مردم است. چرا که، داده های سلامت در اختیار و معرض دید جمهور مردم، از جمله برای مراکز دانشگاهی و مؤسسات علمی، این توانایی را ایجاد می کنند که با تجزیه و تحلیل آنها، راه حل های  مبتی بر تجربیات و معرفت های علمی را از جنبه های سلامت و اقتصاد و امکانات فنی و امثالهم، شناسایی و پیشنهاد کنند. در چنان وضعیتی، وزارت های بهداشت می توانند، با تکیه بر  پیشنهادهای علمی مراکز دانشگاهی و مؤسسات علمی، تصمیم گیری های تجربی و قابل اصلاحی، داشته باشند.
 
در حال حاضر در ایران، بنابر گزارش هایی، یکی از مشکلات واکسیناسیون و درمانِ گونه های پی در پیِ کووید-١٩، اشکال در زنجیرۀ سرما و یخچال ها و فریزهای نگهداری واکسن ها می تواند باشد. 
 
مشکل عدم توزیع منظم واکسن ها، با عدم زمان بندی دقیق نیز، بر پیچیدگی ها و سر در گمی ها، افزوده است. 
 
بر طبق گزارشات دیده بان شفافیت دارو، عملکردِ سازمان غذا و دارو (ایران)، از جمله عواملِ وضعیت وخیم درمانی و دارویی پاندمی کرونا است. سازمان غذا و دارو (ایران)، تاریکخانۀ مافیای دارویی و فساد سامانۀ دارویی در ایران است. بعنوان مثال، سازمان غذا و دارو (ایران)، در "وزارت بهداشت و درمان" که مسئول انحصاری دارویی است، داروی ژاپنی "فاویپراوی"» (Favipiravir) را جمع آوری کرده و از تجویز آن جلوگیری کرد. آن دارو بر طبق نظر تخصصیِ دکتر محمد رضا هاشمیان، فوق تخصص آی‌ سی‌ یو در بیمارستان مسیح دانشوری، از داروهای مؤثر برای درمان بیماران کرونایی است. در پی اظهارات دکتر محمد رضا هاشمیان، "وزارت بهداشت" با متخلف معرفی کردن ایشان، اعلام داشت: "انجام هرگونه مصاحبه و ارائۀ هرنوع گزارش، بعنوان تأیید و یا رد اثربخشی این دارو، مورد تأیید کمیتۀ [مربوطه] نبوده و تخلف محسوب می‌ شود". همچنین، رئیس فراکسیون غذا و داروی مجلس شورای اسلامی، افشا کرد: "٢٠ هزار قرص فاوی‌ پیراویر، وارد کشور شد، که تعداد ۱۵ هزار از آن تعداد، در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت».
 
عدم وجود سیستم متمرکز اینترنتی برای اطلاع رسانی در بارۀ پروتکل های درمانی، واکسن ها، مراکز تزریق، قواعد رسمی ای که لازم است مردم رعایت کنند، آموزش های به روز شده ای که از طریق رسانه های عمومی پخش شوند، مشکل بزرگ دیگری در ایران است. 
 
مشکل بعدی را که رژیم ولایت فقیه برای جمهور مردم ایران بوجود آورده، جرم روابط ناسالم و زور مدارانۀ آن با سایر کشورهای منطقه و جهان است. به تبع چنین روابط مخرب و چنین تصویر بیزار کننده ای، بعلاوۀ تحریم های جهانی و امریکایی، همکاری های بسیاری از کشورهای جهان با ایران، به شدت مختل شده است.