نادر انتظام: جمهوری اسلامی آخرین میخ بر تابوت حکومت دینی

entezam naderاز صبح ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ که آقای خمینی با خدعه و نیرنگی ( بقول خودش ) که بر ملت ایران و جهانیان عرضه کرد و با به مسلخ بردن نام خداوند و کرامت انسان و سر بریدن اخلاق ، او و پیروان متظاهر به دین داریش لکه سیاهی بر حق پرستش خداوند و حقوق انسان بنگاشت و تیر خلاص را بر قلب پدیده اعتماد ، اخلاق و دمکراسی فرو برد ، از آن روز به پس منطقه خاورمیانه و جهان ترسان از ایجاد هر حکومتی به نام خدا (هر خدائی ) خواب راحت را بر خود حرام دید .

تاریخ تاریک و فاسد حکومت دینی در جهان :

تاریخ حکومت دینی باز میگردد به اولین قرنی که قوم یهود آنرا تحت عنوان اجرای اوامر خداوند ؟! بر انسان تحمیل کرد .

حضرت موسا علیه سلام در راه هجرت ، با پدیده ای روبرو شد که آنرا نار ( آتش ) نامید ! و به خانواده خود گفت بمانید تا من در حضور نزدیک با آن برای شما خبری بیاورم ، غافل از آن که او به حضور نور جهان هستی خداوند یکتا مفتخر شده .

تفاوت نور نار :

نور یکی از اسماء خداوند هست که ، جهان درونی و برونی انسان حق جو را روشنائی می بخشد و نفس او را از سوزانیدن نار (آتش ) در امان میدارد . در قرآن عقل و علم را به همان دلیل روشنگری به نور تعبیر می کند.

تعریف حکومت دینی یا تئوکراسی ،

حاکمیت دینی یا دین سالاری به نوعی خاص از حکومت اطلاق میشود که ، در آن اصالت به قوانین دینی و مخصوصا فرد باصطلاح روحانی ( آخوند ) داده شده . این گروه از پو شانندگان حق خداوند و خلق خدا و بنام خدا ( البته خدای خودشان ) بر جان ومال و ناموس مردم در راس آن قرار میگیرند .

تاریخچه حکومت دینی ،

واژه تئوکراسی از واژه یونانی θεοκρατία به معنی «حکومت خداوند» ریشه می‌گیرد. تئوکراسی اولین بار توسط جوزفیوس فلاویوس در قرن اول میلادی مطرح شد تا ویژگی‌های حکومت یهودیان را مشخص کند. جوزفیوس این چنین استدلال کرد که حکومت یهودیان به دلیل آنکه در هیچ‌کدام از سه نوع دولت شناخته شده یونانیان، یعنی پادشاهی، اشرافی و آنارشیسم (به مثابه پارادوکس هر نوع حکومتی) جا نمی‌گرفت، منحصر به فرد به حساب می‌آمد، از همین رو جوزفیوس تئوکراسی را به عنوان چهارمین شکل حکومتی که در آن خدا و قوانینش قدرت مطلق هستند تفسیر کرد.

حکومت دینی تکذیب کننده عقل هست ، چرا ؟،

به شهادت تاریخ ، آخوند در تمام مذاهب بنا بر ادعای دروغین و واهی خود مبنی بر اینکه آنها تنها بنده با ایمان خداوندهستند که رابطه با خدا و هستی دارند !! تکذیب کننده عقل یا خرد غیر روحانی ها هستند. آخوند یا فرد باصطلاح روحانی مدعی است که برای واسطه گری جماعت ما برای شما غیر روحانی ها، شما کار کنید، زحمت بکشید، از آسایش خود و خانواده تان بزنید و درصدی از مال خود را برای کار نکردن ما بعنوان مفت خور ! و دعای بی ثمر به شما بما بدهید، به این میگویند کلاه برداری شرعی. آنها ما را کالانعام می نامند ( حیواناتی که فاقد شعور هستیم ) .

چرا ؟ انسان نیازمند به پدیده ایمان هست ؟

آخوند پدیده زیبای ایمان را تنها محدوده خود میداند!! و غافل از اینکه، آفریده های زمینی برای نیک زیستن نیازمند به برقراری رابطه با هستی دارند، بنا بر داده های کتاب آفرینش، هستی هم هوشمند و هم با شعور و با احساس هست، در این رهگذر در بین علمای علم هستی شناسی هیچگونه اختلافی نیست، یک درخت پرتقال ، یک گربه، یک مورچه، یک فیل و یک انسان در طول عمر این جهانی با خود و با یکدیگر در کل نظام هستی در رابطه میباشد، در بین این عظیم ترین مسافران قطار در کوچکترین سیاره این منظومه ( زمین ) تنها موجود انسان آفریده بر فطرت خداوندی هست و بر خور دار از پدیده عقل یا خرد میباشد. دیگر موجودات برغریزه آفریده شده اند .

نیک اندیشان، نیک بر این باورند که، عقل نیازمند به اصول راهنما می باشد، و قطعا ایمان به برترین و هوشمندترین نور و نیرو بر کل هستی بهترین اصول راهنمای خرد انسان می باشد که، البته وسعت بر قراری و بر خورداری از آن بستگی به گسترش چتر ایمانی هر انسانی دارد، یکی با کل نظام هستی در رابطه هست و یکی با ایمان به یک رهبر دیکتاتور فاقد هر گونه رابطه با هستی است.

4

دلیل که، چرا به برخورداری پدیده ایمان نیازمندیم ؟

1-   برخورداری از ایمان فراوانی ببار می آورد.

اندیشه بزرگترین ابزار بقای انسان هست که، میتوان برای تحقق رشد و خوبی ها و زیبائی ها بکار گرفت، اما زمانی که اندیشه براه خطا میرود به بیهودگی و عذاب دچار میشود و انسان را از مثبت فکر کردن به ورطه پوچی سوق میدهد، ولی ایمان ابزاری هست که به پر کردن فراوانی در قلب و روح کمک می کند .

2-   ایمان ابزاری هست که در هر نبردی بکار می آید .

3-   ایمان بما کمک میکند تا معنی و مفهوم خوب زندگی کردن را بهتر کشف کنیم .

4-   ایمان بهترین سلاح برای غلبه بر ترس و استرس و اضطراب هست .ایمان راه رسیدن به سرزمین مقصود را هموار تر میکند

با این مختصر تعریف از ایمان در می یابیم که استیلای حکومت های متحجر و عقب افتاده چه اثر فاجعه بار و سوئی بر رشد جامعه می گذارد .

نیازی نیست به عقب بر گردید و در لابلای صفحات تاریخ به دنبال اثر سوء دیکتاتوری بر رشد و آزادی و استقلال اندیشه پویای انسان بگردید، آن زمان که دین یکتا پرستی در سیاه چال ایدئولژی سقوط کرد و گرفتار ولایت زر و زور و تزویر شد ولایت خداوند از جامعه رخت بر می بندد و اخلاق را به مسلخ فساد و فحشا می برد .

امروز تاریخ بر صفحات رسانه های اجتماعی در حرکت هست، بنگرید که، در میادین و زندانها و سیاه چال های این ظالمین در سراسر جهان بر انسان آزاد و مخصوصا مادر آفرینش ( زن) چه ظلم ها روا داشته میشود .

بنگرید که، از ابتدای تاریخ تا به امروز در پای دیوار ندبه و بر صلیب کلیسا و در کنار کعبه، ملا های متحجر از ابر سیاه فرامین ضد بشری خود چه جنایت هائی که بر انسان آزاد اندیش بنام خدای ( خود ) میبارد ! !.

راه حل رستگاری چیست ؟

زیستن در آغوش هستی هوشمند، و گسستن بندهای تحجر ایدئولژی و دفاع از کرامت انسان و در راس آن همت برای حمایت از آزاد سازی زنان از بردگی جنسی و دون شماری آنها توسط ملا های جبار .

کتاب آفرینش زنان را حرث ( گلستان پرورش انسان ) می نامد ، آخوند جبار آنرا به زمین ترجمه کرد ( یعنی مرد بر زمین مسلط هست). کتاب آفرینش گفت : مردان ستون نگهدارنده زنان هستند، آخوند جبار آنرا به مسلطون ترجمه کرد و گفت زن باید زیر سلطه مرد باشد. راه رهائی، فهم و تفاهم بین زن و مرد و آگاهی از حقوق طبیعی هر کدام و قیام بر علیه این جبارین هست، به امید آن روز .

هشتم سپتامبر ۲۰۲۱ ، نادر انتظام .