آیا تورم اقتصادی ایران راه حل دارد؟، مصاحبۀ حسین جواد زاده با جهانگیر گلزار

آیا تورم اقتصادی ایران راه حل دارد؟، مصاحبۀ حسین جواد زاده با جهانگیر گلزار در رادیو عصر جدید:
                                                                             Golzar Ja-Javad Hos-1  
                                                                                     برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید