نادر انتظام: بنام آفریدگار آزادی

entezam

بنام آفریدگار آزادی
 
دیشب تابوتی را دیدم که ، بر شانه های ملائک بسوی عرش حمل میشد.
 
بر سر در آن نوشته بود لا اله الا الله
 
بر سینه آن نقشه ایران بزرگ نقش بسته بود
 
ملائک سرودی را با صدای بلند فریاد میکردند
 
کارگزاران هستی سرود ای ایران را می نواختند
 
و متن سرود چنین بود :
 
سلام همنشین خدا، سلام آوازه خوان آزادی
 
سلام فرزند پاسدار کرامت انسان
 
سلام موتور سوار جبهه دفاع از وطن
 
سلام همنشین قلم و آنچه را که حق دارد  در دفاع از بزرگی انسان بنویسد
 
سلام عاشق به خانه ات خوش آمدی
 
سلام ایستاده بر قامت نبرد با استبداد .
 
در صف مشایعین، همسر همراهش را دیدم که زیر لب می سرود :
 
چه عمر با ارزشی را در کنارت با افتخار بسر بردم : هنوز هم بر آن عهد ایستاه ام و عاشقانه دوستت دارم
 
بچه های آزادی و استقلال زیر لب زمزمه میکردند که تولدت مبارک.
 
تقدیم  به سر زمینی  که ،  در دفاع از او و مردمش عمر گزراندیم .
تقدیم به همسر، و  فرزندان و عاشقان همراه
 
تقدیم  به ابو الحسن بنیصدر، آرام باش راهت در دفاع از آزادی و استقلال  ایران زمین و کرامت انسان ادامه دارد
 
نهم اکتبر  2021آمریکا   نادر انتظام