روانشناختی تفاوت ها میان آدم شاد و آدم زورمدار مستبد، سخنرانی علی شفیعی

                                                                              Shafyi Ali-1

                                                                                    برای شنیدن این سخنرانی اینجا را کلیک کنید

                                                                                   

در این رابطه