روش های قرون وسطایی ملاتاریا در دشمنی با شادی، سخنرانی علی شفیعی

                                                                            Shafyi Ali-1

                                                                          برای شنیدن این سخنرانی و پاسخ ها اینجا را کلیک کنید

                                                                               

در این رابطه