ارزیابی لایحه بودجه ۱۴۰۱، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ژاله وفا (بخش ۱)

ارزیابی لایحه بودجه ۱۴۰۱، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ژاله وفا در تلویزیون سپیده استقلال و آزادی (بخش ۱):
                                                                               Vafa J-Ab Mo-1
                                                                                     برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                                   

در این رابطه