تحلیل "قانون اساسی" جمهوری اسلامی با محور ولایت مطلقۀ فقیه، سخنرانی جهانگیر گلزار

تحلیل "قانون اساسی" جمهوری اسلامی با محور ولایت مطلقۀ فقیه، سخنرانی جهانگیر گلزار و پرسش ها و پاسخ ها:
                                                                                    Golsar-Jahangui-1     
                                                                                  برای شنیدن این سخنرانی و پاسخ ها اینجا را کلیک کنید