ارزیابی لایحه بودجه ۱۴۰۱، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ژاله وفا (بخش ٢)

ارزیابی لایحه بودجه ۱۴۰۱، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ژاله وفا در تلویزیون سپیده استقلال و آزادی (بخش ٢):
                                                                             Vafa-Abdollahi-1
                                                                                     برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید