روسیه در اوکراین نماد نخوت قدرت جنون آمیز، مصاحبه حسین جواد زاده با ژاله وفا

روسیه در اوکراین نماد نخوت قدرت جنون آمیز، مصاحبه حسین جواد زاده با ژاله وفا در رادیو عصر جدید:
                                                                             Vafa Ja-Javadzadeh H-1
                                                                                    برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                                   

در این رابطه