برنامه دریچه‌ای رو به آگاهی - با حضور آقای جهانگیر گلزار و خانم سپیده پورآقایی

golsar-puraghaii 

 

برنامه دریچه‌ای رو به آگاهی

با حضور آقای جهانگیر گلزار و خانم سپیده پورآقایی

موضوع برنامه: زبان قدرت و زبان آزادی و ویژگی‌هایشان

۱. آيا انسانها باید بر اساس زبان قدرت با یکدیگر صحبت کنند و یا براساس زبان حقوق؟

 

 

جهت دیدن گفتگو لطفا اینجا را کلیک کنید