تجاوز رژیم روسیه به اوکراین و اهمیت استقلال، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ژاله وفا

تجاوز رژیم روسیه به اوکراین و اهمیت استقلال، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ژاله وفا در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                            Vafa-M A-1
                                                                                    برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                               

در این رابطه