موفقیت یا شکست/ آخرین اطلاعات دربارۀ مذاکرات برجام در وین، مصاحبۀ حسین جواد زاده با مهران مصطفوی

 مصاحبۀ حسین جواد زاده با مهران مصطفوی در رادیو عصر جدید:

در این مصاحبه مهران مصطفوی اول توضیح می دهد که علت گرفتن مرکز هسته ای چرنوبیل با زاپرواژیا یکی نیست. چرنوبیل از سال 2000 کار نمی کند در صورتی که زاپرواژیا بزرگترین مجتمع هسته ای اروپاست و حدود 20 ردصد برق اوکرائین را تامین می کند. در قسمت دوم به موضوع تحول برجام می پردازد.

 

                                                                              Mostafavi-Javadz-1
                                                                                    برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                                 

در این رابطه