ویژه برنامه: پیامدهای بی پاسخ ماندن پرسش های آژانس

در ویژه برنامه صدای امریکا به پیامدهای بی‌پاسخ ماندن پرسش‌های آژانس در مورد فعالیت‌های گذشته هسته‌ای ایران و تحولات اخیر در مذاکرات برجام پرداخته شد. مهران مصطفوی و یوسف عزیزی شرکت داشتند.

 

mehran-4  

 

 

 

 

 

 


در این رابطه