مهران مصطفوی: علت اصلی توقف مذاکرات وین

mehran3bisدر این مصاحبه با تلویزیون برابری مهران مصطفوی به این مسئله می پردازد که چرا مذاکرات وین فعلا متوقف شده است. دیروز که این مصاحبه صورت گرفته او از اختلافات شدید درون نظام صحبت کرده است و اینکه بخشی به سردستگی وزیر خارجه آقای عبدالهیان مایل به مذاکره با امریکا و استفاده از "فرصت طلایی" هستند. امروز خبر موشک پراکنی از ایران به شمال عراق در اربیل منتشر شد!!! در سیاست هیچ امری اتفاقی نیست.

 

 


در این رابطه