ارزیابی لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۱، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ژاله وفا (بخش ٣)

ارزیابی لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۱، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ژاله وفا در تلویزیون سپیده استقلال و آزادی (بخش ٣):
                                                                             Wafa-Abdollahi-1
                                                                                    برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                                 

در این رابطه