حد اقل دستمزدها و فقر فزاینده زحمتکشان – مصاحبه مرتضی عبدالهی با جهانگیر گلزار

golsar-abdolahiجهانگیر گلزار: حد اقل دستمزدها و فقر فزاینده زحمتکشان – 23 مارس 2022 برابر 2 فروردین 1401

  

جهت دیدن مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید