آیا در ایران باید از فرصت برای ساختن بمب اتمی استفاده کرد؟، مصاحبۀ حسین جوادزاده با مهران مصطفوی

آیا در ایران باید از فرصت برای ساختن بمب اتمی استفاده کرد؟، مصاحبۀ حسین جوادزاده با مهران مصطفوی در رادیو عصر جدید:
                                                                                Mostafavi Meh-Javadzadeh Ho-1
                                                                                       برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                                     

در این رابطه