مهران مصطفوی: ۴ احتمال برای آینده برجام و مسئله شورای حکام و رفتار اپوزیسیون

Mostafavi-Mehran3-1در این مصاحبه با آقای گوهر زاد از تلویزیون اندیشه، مهران مصطفوی چرایی بردن قطعنامه به شورای حکام آژانس بین المللی را توضیح می دهد و به شرایط سیاسی که در پیشروی برجام قرار دارد می پردازد. ۴ احتمال را توضیح می دهد و در پایان به این مسئله می پردازد که چرا امروز بیش از دیروز جامعه نیاز به باور داشتن و اهمیت دادن به ارزشها دارد. چرا باید به پاکی و درستی فعالان سیاسی بیش از پیش از اهمیت داد؟ چرا باید در مقابل جمهوری اسلامی که نماینده سیاهی و دروغ و جنایت است روش پاک رفتاری و پاک گفتاری را پیشه کرد. چرا شعار دیکتاتور روحت شاد غلط است؟

 


در این رابطه