سری‌ لانکا و حجاب اجباری و سقوط فیزیکی رژیم ولایت مطلقه، سخنرانی علی صدارت

                                                                              Sedarat-Al-1

                                                                                             


در این رابطه