نادر انتظام: ستایش؛ سوره حمد به زبان عشاق

Enteam Nader-2

سلام عشق من : 
 
بنام تو که ، در آغاز آفرینشت که، هیچکس بجز ذات مبارک خداوندیت از آغاز و فرجام آنرا آگاهی نیست، دو قلم را به دست گرفتی و با یکی جهان هستی را در نهایت زیبائی با همه رنگهای بینهایت زیبا نقاشی کردی و به تصویر حیات کشیدی، و با دگر قلم چه زیباتر تصویر انسان را بر چهره جهان هستی موجود کردی. کارت زیباست، حرف نداره دستت درد نکنه.
 
نفس می کشم بنام نیک تو ، بیاد تو، که آفرینش هستی با دمیدن نفس گرم تو در طراوت اقیانوس رحمانیت و رحیمیت ابتدا کرد .
عزیز جان و دل، نیک میدانم که در ابتدای خِلقتم به مِهرخَلعت خِلقت پوشیدی و چه زیبا، چه خوش بود روزی که، در کالبد نیمه جانم از روح خود دمیدی و از آن پس هم روح شدیم، و من تنها موجودی شدم که در  جهان پهناور تو حامل روح لطیف و زیبای تو شدم چه افتخاری برای من، سپاس.
یاور من، هرگز فراموش نمیکنم روزی را که، دست‌های کوچک مرا در دست های بزرگ خود گرفتی و پا بپایم بردی، می ستایمت و  تنها ترا می پرستم و می ستایم، عشق منی .
چقدر زیباست چراغ هدایتی را که پیش پایم گذاشتی تا در سنگلاخ های دنیا به پرتگاه بی آبروئی سقوط نکنم امیدوارم لیاقت راه رفتن با تو را داشته باشم. نور رحمتت برما تابان باد. 
هدایت گر زیبای من، آن بزرگ راهی را که با پیمودن آن با هزاران واحد امتحانی برای بازگشت به سوی دیدار مجددت برای ما ساختی، بدون نصب چراغ هدایت تو طی کردنش ره به ظُلمت کده کفر و حق پوشی می بُرد و آخر هم به سقوط و سوختن در جهنم کردار و گفتار ناپسند دنیائی ما می شد .
عزیز دل و جان، شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، اگر تو ره نمای ما به راه خوشبختی نباشی، با ظالمین همسفر میشویم و از دیدار تو محروم، و گرفتار آتش آه مظلوم. پس تو راه نما و دست گیرمان باش، عاشقتیم.
محرم اسرار من، به بخش که ما با سر پیچی از رفاقت با تو، در خلوتِ با بدکاران نشستیم و در رهگذر زمان، زمین زیبای اهدائی تو به همه موجوادت را غیر قابل زیست کردیم، ما به تو و مهر تو خیانت کردیم، شرمنده ام .
گفتی فردائی هم هست، چه خوب، من در درازای این عمر، گاهگاهی تیغه تبر انتقام آه مظلوم را  بر گردن بعضی مستبدین و حق پوشان دنیا دیده ام، انتظار ما از آفرینش بر حق تو هم غیر از این نیست، سپاسگزارتم عزیز مائی .
دلداده خوب من، از این که امشب این کوتاه قلم سر شکسته را به خلوت گاه ستایش خود فرا خواندی بطول و عرض جهان هستی از تو سپاسگزارم .
می خواستم ازت یک خواهش خصوصی بکنم، مواظب نیکوکار ها، مدافعین استقلال و آزادی و دربندان و شهدای وطنم باش. ممنونم .
سلام بر آنهائی که بر این اصول ایستادند و رفتند .
بامید دیدارت، دوستت دارم .
۱۴ جولای ۲۰۲۲ نادر انتظام .