چرا توافق هسته ای انجام نمی شود؟ لزوم قطع برنامۀ هسته ای رژیم ولایت فقیه، مصاحبۀ مهران مصطفوی

چرا توافق هسته ای انجام نمی شود؟ لزوم قطع برنامۀ هسته و قطع غنی سازی اورانیوم رژیم ولایت فقیه، مصاحبۀ مهران مصطفوی (استاد دانشگاه و معاون مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه):
                                                                             Mostafavi-Mehran6-1
                                                                                   

در این رابطه