برای مستقل و آزاد زیستن بت شکن باشیم نه بت ساز، گفتگوی مرتضی عبداللهی با حمید رفیع

برای مستقل و آزاد زیستن بت شکن باشیم نه بت ساز، گفتگوی مرتضی عبداللهی با حمید رفیع در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                              Rafi Hamid-Abdollahi 2022
                                                                        
هموطنان عزیز سلام، 
 
در این مصاحبه که با تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی داشتم، سعی کردم بصورت شفاف در زمانی که داشتم به سؤالات زیر پاسخ هایم را بدهم:
 
۱- هدف از مبارزه چیست؟ گذار از استبداد رژیم ولایت مطلقه فقیه، یا استقرار استقلال، آزادی، و مردمسالاری در ایران؟ فرق بین دو هدف چیست؟
 
۲- ریشه های تاریخی استبداد در ایران کدام هستند؟
 
۳- فرق بین انتخاب مرادی برای مرید شدن، و انتخاب الگو برای انسان مستقل و آزاد شدن، کدام ها هستند؟
 
۴- شکست در تجربه را دلیل اشتباه بودن تجربه و پایان آن می بایست دانست، یا پله ای برای دستیابی به موفقیت دانست؟ 
 
شاد باشید،
حمید رفیع